bestemmingsplan Damwâld Trekwei 1 Paardenhouderij / Plusboerderij (vastgesteld)

Het bestemmingsplan "Damwâld Trekwei 1 Paardenhouderij / Plusboerderij" ligt met ingang van 21 juni 2018 tot 1 augustus 2018 ter inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden