Bestemmingsplan Kûkhernsterwei 35, De Westereen (vastgesteld)

Het bestemmingsplan Kûkhernsterwei 35, De Westereen ligt met ingang van 16 november tot en met 27 december 2017 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden.