bestemmingsplan Nijewei, Damwâld (ontwerp)

Het plan 'Nijewei, Damwâld' ligt met ingang van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden.