bestemmingsplan Salomon Levystrjitte_Herstructurering (ontwerp)

Het plan 'Salomon Levystrjitte_Herstructurering' ligt met ingang van 30 november 2017 tot en met 10 januari 2018 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te bekijken  en te downloaden