Bestemmingsplan ‘Salomon Levystrjitte_Herstructurering’ (vastgesteld)

Het bestemmingsplan ‘Salomon Levystrjitte_Herstructurering’ (vastgesteld) ligt met ingang van 13 september tot en met 24 oktober 2018 ter inzage voor beroep. De stukken zijn te bekijken en te downloaden.