Bouwterrein in De Westereen

Inleiding

Aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen is op dit moment een bouwterrein beschikbaar.

Informatie

Informatie over de kavel kunt u verkrijgen bij de mevr. M. Hiemstra- Kootstra, via 14-0511 of MSHiemstra@ddfk.nl.

Verkoop

De verkoop zal geschieden met toepassing van de “Algemene voorwaarden, waaronder de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Dantumadiel plaats heeft”. Artikel 4 van deze voorwaarden bepaalt dat de akte van levering, binnen twee maanden na datum van het betreffende besluit van burgemeester en wethouders tot verkoop van het perceel, moet worden gepasseerd.