Digitale Belastingbalie

Om u als burger van dienst te kunnen zijn, kunt u gebruik maken van de Digitale belastingbalie. Hierin vindt u alle informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen. Via de Digitale belastingbalie kunt u:

  • de aanslag en/of WOZ-beschikking raadplegen;
  • het taxatieverslag WOZ bekijken en afdrukken;
  • digitaal een bezwaarschrift indienen;
  • betalingshistorie raadplegen;
  • automatische incasso regelen;
     

DigiD

Als u gebruik maakt van de Digitale Belastingbalie, moet u eerst inloggen met uw DigiD. Daarna komt u automatisch in de Digitale Belastingbalie. U kunt vervolgens zelf gegevens raadplegen, afdrukken en wijzigingen doorgeven aan de belastingadministratie. Door de inlog met DigiD is uw privacy gewaarborgd. U moet dus wel beschikken over een DigiD code. Deze code kunt u aanvragen via www.digid.nl.

Bedrijven

Bedrijven kunnen nog geen gebruik maken van de Digitale Belastingbalie.
 

Overige informatie

Informatie over de Wet Waardering onroerende zaken is te vinden op de website van de Waarderingskamer.