Dorpen

Dantumadiel is een plattelandsgemeente met een oppervlakte van ruim 8700 hectare en ligt iets ten noorden van de rijksweg Leeuwarden-Groningen en ten zuiden van de stad Dokkum. De gemeente telt 19.059 inwoners per 01-01-2015.

Dantumadiel heeft drie grotere dorpen:

Er zijn zeven kleinere dorpen en buurtschappen:

Burgerparticipatie in Dantumadiel: 'it is oan jo!'

De gemeenteraad van Dantumadiel heeft op 24 maart 2015 een voorstel aangenomen bedoeld om initiatieven van groepen inwoners eenvoudiger te realiseren. Een voorstel over dorpencoördinatie & burgerparticipatie. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere overheid. Een overheid die meer mogelijk maakt en initiatieven van inwoners ondersteunt. Burgerparticipatie verandert in overheidsparticipatie.

“Minder voor de mensen bedenken en voor hen uitvoeren, meer naast inwoners staan en belemmeringen wegnemen. Hierbij staan de inwoners centraal, niet de regels”.

De gemeente ondersteunt met name ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving willen verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten en pleintjes. Maar ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ideeën welkom. Bewoners weten zelf het beste wat nodig is in hun buurt en wat er beter of mooier kan. Om dit mogelijk te maken is een dorpsinitiatieven fonds opgericht. Dit fonds wordt jaarlijks aangevuld. Ook het restant van de projecten ‘dorpsvernieuwing’ en ‘Leefbaarheid’ komen in dit fonds.

Download het plan en het format om projecten in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dorpencoördinator van Dantumadiel, mevrouw Marion van Everdink: mveverdink@dantumadiel.eu of Telefoon 14-0511.