Het WMO Platform

WMO platform

In 2006 is het platform gestart. We hebben als platform de taak overleg en samenwerking te bevorderen tussen organisaties, instellingen, groeperingen en personen die maken krijgen met maatschappelijke ondersteuning. Om goed te kunnen functioneren, moeten wij over zoveel mogelijk relevante informatie kunnen beschikken. We hebben de taken verdeeld onder de leden en daarvoor zes werkgroepen samengesteld. Het WMO platform is het inspraakorgaan voor alle inwoners uit Dantumadiel en Dongeradeel en geeft aan beide colleges gevraagd en ongevraagd advies. Wij zijn als platform geïnteresseerd in de mening van burgers en cliënten over de WMO. We vinden het belangrijk dat burgers kunnen meepraten over zaken die hen aangaan. Als vragen en behoeften van mensen beter bekend zijn, dan kan het beleid dat gemaakt wordt daar beter op afgestemd worden.

De thema’s van de werkgroepen zijn:

  1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen , wijken en buurten;
  2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
  3. Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning;
  4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
  5. Het bevorderen van deelnamen aan de samenleving en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een lichamelijke beperking/chronisch psychosociaal probleem t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan de samenleving;
  6. Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. Het bevorderen van verslavingsbeleid.

Contact

U kunt contact opnemen met het WMO platform via de ambtelijk secretaris:

Lineke de Vries, post@dantumadiel.eu

WMO Platform
Postbus 22
9104 ZG te Damwâld