Inkomensondersteuning

  • Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.
  • Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Het moet gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld van de zorgverzekering.
  • De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.
  • Voor jongeren met een beperking is het lastig om een opleiding te combineren met een bijbaan. Om een hoge studieschuld te voorkomen is in de Participatiewet een studieregeling opgenomen: de individuele studietoeslag.
  • Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen.
  • Als kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn kunt u een beroep op Stichting Leergeld Friesland Oost. Aanvragen kan via de website www.kindpakket.nl