Omgevingsvergunning Haadwei 5, De Falom (vergund)

De omgevingsvergunning Haadwei 5, De Falom ligt met ingang van donderdag 7 juni tot en met woensdag 18 juli 2018 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden