Omgevingsvergunning Koailoane 7 Wâlterswâld (verleend)

Het plan Koailoane 7 Wâlterswâld ligt met ingang van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden.