Onderwijs

Binnen de gemeente Dantumadiel kunnen kinderen naar zowel openbaar als protestants/christelijk basisonderwijs. De adressen van onze basisscholen vindt u in onze (digitale) gemeentegids

In Damwâld is De Wingerd, een school voor speciaal onderwijs gevestigd en in Damwâld vindt u ook de Christelijke Mavo De Saad. Ook de adressen van deze onderwijsinstellingen vindt u terug in onze (digitale) gemeentegids.

Milieu-educatie wordt uitgevoerd door Natuur- en Milieu Educatie Centrum 'De Klyster'.

Via het menu aan de linkerkant vindt u meer informatie over de peuterspeelzalen en het leerlingenvervoer.