Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

Wij verzoeken u om ruim voor de huwelijksdatum contact op te nemen met de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Kosten huwelijk gemeente Dantumadiel

Maandag en donderdag van 9:00 tot 10:00 uur in het gemeentehuis: kosteloos
Maandag tot en met vrijdag: € 159,25 (exclusief trouwboekje)
Zaterdag tot 12:00 uur: € 409,15 (exclusief trouwboekje)
Kosten trouwboekje: € 27,65

Indien u op een andere locatie trouwt kunnen hiervoor eveneens kosten in rekening worden gebracht. U dient zelf contact op te nemen met de eigenaar van de locatie.

Voorwaarden gratis trouwen

Op maandag en donderdag van 9:00 tot 10:00 uur is er geen huwelijksrecht verschuldigd. U krijgt een sobere plechtigheid waarin alleen de wettelijke formaliteiten worden afgehandeld. De gratis huwelijken worden voltrokken in een spreekkamer van het gemeentehuis door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er mogen maximaal 7 personen aanwezig zijn bij de plechtigheid: het bruidspaar, 4 getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarde voor een kosteloos huwelijk is dat 1 persoon van het bruidspaar woonachtig moet zijn in de gemeente Dantumadiel. Er zijn alleen kosten voor het trouwboekje verschuldigd.

Kosten huwelijk gemeente Dongeradeel

Dinsdag en donderdag van 9:00 tot 9:30 uur in het gemeentehuis: kosteloos
Maandag tot en met vrijdag: € 174,35 (exclusief trouwboekje)
Zaterdag tussen 9:00 en 15:00 uur: € 745,45 (exclusief trouwboekje)
Kosten trouwboekje: € 27,75

Voorwaarden gratis trouwen

Op dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 9:30 uur is er geen huwelijksrecht verschuldigd. U krijgt dan een sobere plechtigheid waarin alleen de wettelijke formaliteiten worden afgehandeld. De gratis huwelijken worden voltrokken in een spreekkamer van het gemeentehuis door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Er mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn bij de plechtigheid.

Voorwaarde voor een kosteloos huwelijk is dat 1 persoon van het bruidspaar woonachtig moet zijn in de gemeente Dongeradeel. Er zijn alleen kosten voor het trouwboekje verschuldigd.

Kosten huwelijk gemeente Ferwerderadiel

Maandag 15:00 uur in het gemeentehuis: kosteloos
Maandag tot en met vrijdag: € 157,15 (exclusief trouwboekje)
Zaterdag: € 390,35 (exclusief trouwboekje)
Kosten trouwboekje: € 25,00 voor een getypt boekje en € 35,45 voor een gekalligrafeerd boekje.
Indien u op een andere locatie trouwt zijn de kosten € 257,50

Voorwaarden gratis trouwen

Op maandag 15:00 uur is er geen huwelijksrecht verschuldigd. U krijgt dan een sobere plechtigheid waarin alleen de wettelijke formaliteiten worden afgehandeld. Het gratis huwelijk wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarde voor de plechtigheid is dat 1 persoon van het bruidspaar woonachtig moet zijn in de gemeente Ferwerderadiel. Er zijn alleen kosten voor het trouwboekje verschuldigd.

Kosten huwelijk gemeente Kollumerland c.a.

Maandag van 9:00 tot 9:30 in het gemeentehuis: kosteloos
Maandag tot en met vrijdag: € 179,30
Zaterdag: € 458,30
Kosten trouwboekje: € 27,75
Kosten trouwboekje luxe uitvoering: € 30,65

Kosten benoeming van een buitengewoon ambtenaar voor de burgerlijke stand voor één dag: € 104,95

Trouwen op locatie

Trouwen in het kerkje van Augsbuurt kost € 150,00 extra
Trouwen op Fogelsangh State in Veenklooster kost € 450,00 extra
Trouwen in Natuurlijk Kollumeroord in Kollumerpomp kost € 200,00 extra
Trouwen in de molen Windlust uit Burum kost € 175,00 extra.
Trouwen op een zelf gekozen locatie in de gemeente kost € 159,15 extra

Voorwaarden gratis trouwen

Op maandag van 9:00 tot 9:30 uur is er geen huwelijksrecht verschuldigd. U krijgt dan een sobere plechtigheid waarin alleen de wettelijke formaliteiten worden afgehandeld. De gratis huwelijken worden voltrokken in een spreekkamer van het gemeentehuis door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Er mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn bij de plechtigheid.

Voorwaarde voor de plechtigheid is dat 1 persoon van het bruidspaar woonachtig moet zijn in de gemeente Kollumerland c.a. Er zijn alleen kosten voor het trouwboekje verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.