Ruimtelijke plannen

De Wet ruimtelijke ordening kent verschillende ruimtelijke plannen. Een belangrijk ruimtelijk plan is het bestemmingsplan.

Bestemmingsplannen

Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is, doorloopt het plan verschillende stadia. Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Plankaart: door middel van verschillende kleuren en symbolen wordt op de plankaart aangegeven welke bestemming(en) van toepassing zijn;
  • Voorschriften: dit zijn regels die gelden voor bouwen en gebruik van die bestemming. De voorschriften en de plankaart zijn juridisch bindend.
  • Toelichting: in de toelichting  wordt alles nog eens beschreven en verduidelijkt. Deze toelichting is juridisch niet bindend.


Inzage plannen

De gemeente Dantumadiel heeft verschillende bestemmingsplannen. Een aantal plannen is via het onderstaande overzicht per dorp te raadplegen.

U kunt alle bestemmingsplannen bij de gemeente inzien op werkdagen tijdens openingstijden, Hynsteblom 4 te Damwâld. Daarnaast kunt u planologische en/of milieutechnische gegevens op vragen over percelen in de gemeente. Dit kan nodig zijn bij verkoop, taxatie of bodemonderzoek van percelen. Lees meer hierover op Perceelgegevens.

Algemeen

Hieronder staan de algemene ruimtelijke plannen.