Vrije kavels Broekloane Wâlterswâld

Aan de zuidkant van Wâlterswâld zijn 4 vrije bouwkavels met elk een oppervlakte van circa 880 m2 te koop.  De kavelprijs is vastgesteld op € 97.800,-, exclusief BTW, kosten koper.

Kaveloverzicht

Op de verkavelingskaart onderaan deze pagina kunt u de verschillende kavels bekijken. In het onderstaande overzicht wordt per kavel de actuele status weergegeven.

Kavel

Status

Kavel 1 Verkocht
Kavel 2 Verkocht
Kavel 3 Beschikbaar
Kavel 4 Verkocht

Optie op kavel

Wanneer u belangstelling voor een kavel heeft, kunt u daarvoor een optie krijgen. Daaraan zijn geen kosten verbonden. U kunt een optie op een kavel krijgen door het optieformulier (te downloaden onderaan deze pagina) in te vullen en naar ons op te sturen.

Verkoopprocedure

De verkoop zal geschieden met toepassing van de “Algemene voorwaarden, waaronder de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Dantumadiel plaats heeft”. Artikel 4 van deze voorwaarden bepaalt dat de akte van levering, binnen twee maanden na datum van het betreffende besluit van burgemeester en wethouders tot verkoop van het perceel, moet worden gepasseerd. Wanneer u de aanbieding ondertekent en terugstuurt, zal het college een besluit tot verkoop nemen. Op het aanbiedingsformulier kunt u aangeven welke notaris eventueel moet worden belast met het opmaken van de transportakte. Indien u geen voorkeur aangeeft zal de akte worden verleden ten overstaan van notaris mr. J. Leegstra uit Damwâld.

De kosten voor de aansluiting op de riolering en de aanleg van een uitrit zijn bij de kavelprijs inbegrepen. De aanleg van de uitrit maakt onderdeel uit van het woonrijp maken.

Contact

Voor informatie of verkoop omtrent deze kavels, kunt u contact opnemen met mevr. M. Hiemstra- Kootstra,  via 14-0511 of post@dantumadiel.eu