Werk en inkomen

Werk zoeken en/of een uitkering aanvragen

Wilt u zich inschrijven als werkzoekende en/of een uitkering aanvragen? Kijk dan eerst op www.werk.nl en maak gebruik van de digitale inschrijfmogelijkheid. Als u geen mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de digitale inschrijfmogelijkheid kunt u zich tijdens openingstijden melden in het gemeentehuis van de gemeente Dantumadiel.

Werk- en leerbedrijf NEF

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog hebben het Werk- en leerbedrijf NEF per 1 januari 2014 opdracht gegeven hen te ondersteunen met de re-integratie van mensen die zijn aangewezen op de Participatiewet, Ioaw- of Ioaz-uitkering.

Bij het Werk- en leerbedrijf NEF zijn werkcoaches, jobcoaches en accountmanagers werkzaam om werkgevers goed te bedienen en de doelgroep zo spoedig mogelijk weer aan het reguliere arbeidsproces deel te laten nemen.

U vindt Werk- en leerbedrijf NEF aan de Rijdstraat 2, 9291 MB Kollum. Het telefoonnummer is (0511) 457171

Herintreden in het arbeidsproces

Herintreden betekent dat u weer gaat werken nadat u lange tijd niet heeft gewerkt. U moet zich eerst als werkzoekende op www.werk.nl laten inschrijven. Desgewenst kan het UWV in Leeuwarden u daarbij behulpzaam zijn. Het UWV is gevestigd aan de Stationsplein 1-11, 8911 AH Leeuwarden. Het telefoonnummer is 0900-9294.

Als u geen aanspraak op een uitkering kunt maken, dan wordt u beschouwd als een niet-uitkeringsgerechtigde (NUG). U kunt in dat geval contact opnemen met de DDFK Gemeenten, Zorg en ondersteuning.

Zelfstandigen

Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) is een regionaal samenwerkingsverband van 19 gemeenten in de provincie Fryslân en onderdeel van de sector sociale zaken van de gemeente Leeuwarden. BZF voert namens de gemeenten van het samenwerkingsverband de volgende regelingen voor zelfstandigen uit:

  • Préstarter en startende ondernemer, met een bijstandsuitkering, of bedreigd wordt met werkloosheid. Er zijn veel mogelijkheden voor begeleiding, scholing en financiële ondersteuning of krediet bij het starten van een eigen bedrijf.
  • Gevestigde ondernemer, de mogelijkheid bestaat financiële ondersteuning te bieden bij problemen van tijdelijke aard. Het bedrijf moet naar verwachting wel levensvatbaar zijn. En de voorwaarde is dat de ondernemer voor het levensonderhoud hoofdzakelijk aangewezen is op inkomsten uit zijn/haar bedrijf.
  • Zelfstandige die het bedrijf wil beëindigen, als er tijdens de beeindigingsperiode onvoldoende (bedrijfs)inkomsten zijn waaruit de kosten van levensonderhoud moeten worden gedekt kan Bureau Zelfstandigen zorgen voor een aanvullende uitkering tijdens de afbouwperiode. De afbouwperiode kan per bedrijf verschillen.
  • Zelfstandige ouder dan 55, met een niet levensvatbaar bedrijf. Ondernemer kan een beroep doen op de ouderenregeling, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Oudere zelfstandige die het bedrijf moet beëindigen of verkopen kan een beroep doen op de wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ).

Kwijtscheldingen

Via de Gemeente kunt u kwijtschelding aanvragen voor onder andere de waterschapslasten en de onroerendzaakbelasting. Deze kwijtscheldingen zijn voor diegene die een inkomen hebben tot 110% van het sociaal minimum. Door gebruik te maken van de kwijtscheldingen kunt u op een relatief eenvoudige manier meer geld overhouden om te besteden. Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over de kwijtscheldingen en hoe u deze kunt aanvragen. Mocht u na het lezen van deze informatie meer willen weten of komt u er zelf niet uit, dan kan het team van de schulddienstverlening u hier kosteloos bij ondersteunen. Wilt u een afspraak met hen, stuur dan een e-mail naar: schulddienstverlening@ddfk.nl met als onderwerp kwijtscheldingen, of neem contact op per telefoon op het nummer 0519 – 29 88 88 (optie 1) en vraag naar de schulddienstverlening.”