Werk in uitvoering

Stremmingen in de provincie/ gemeente

Op de website van Provincie Fryslân kunt u de wegwerkzaamheden en evenementen in de provincie (ook Dantumadiel) bekijken: wegwerkzaamheden en evenementen

Stremming Doniawei Damwâld

In de eerste week van juni zal wegenbouwbedrijf Heijmans voor de aanleg van de Centrale-as de gemeentelijke riolering aanpassen in de Doniawei in Damwâld.
De werkzaamheden vinden ongeveer plaats tussen de Johannes Durksloane in Damwâld en de Reinousreed in Walterswâld.
De verwachting is dat er ongeveer 3 weken nodig zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. Voor die periode zal het afgesloten zijn en het verkeer door middel van bebording omgeleid via de Kooiloane.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal overlast niet te voorkomen zijn, maar de aannemer zal zijn best doen om dit tot een minimum te bepreken.
Voor eventuele vragen over de gemeentelijke aanpassingen ten behoeve van de riolering kunt u op het werk terecht bij de heer J. Poelsma (06-53890750) van de Heijmans Wegen b.v. of R. Dammer (0511-426.226) van de gemeente Dantumadiel.