wijzigingsplan Master Woudstrastrjitte 15a, Broeksterwâld (ontwerp)

Het wijzigingsplan 'Master Woudstrastrjitte 15a, Broeksterwâld' ligt met ingang van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden.