Kansen in Kernen

Het project Kansen in Kernen (KiK) gaat over het herinrichten van de voormalige provinciale weg in de bebouwde kom van zes dorpen: Feanwâlden, Burgum, Damwâld, De Falom (N356), Garyp (N913) en Hurdegaryp (N355).  

Na aanleg van De Centrale As rijdt het doorgaande verkeer niet meer door de kernen van de genoemde dorpen, maar er omheen. Dit biedt kansen. Kansen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van die zes dorpen te vergroten. Kansen om de huidige weg anders in te richten, socialer te maken, groener en stiller. De weg die soms jarenlang als scheidslijn door het dorp liep, kan nu weer een verbinding worden. Om dit soort kansen te kunnen benutten voeren de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en de provincie Fryslân het project Kansen in Kernen uit.

Stand van zaken

Inmiddels is de herinrichting van de dorpen Garyp, Burgum, De Falom en Damwâld klaar. De herinrichting van Hurdegaryp en Feanwâlden is in uitvoering.

Meer informatie en vragen

Actuele informatie over Kansen in Kernen in de dorpen De Falom, Damwâld en Feanwâlden vindt u  hieronder.

Voor specifieke informatie over Kansen in Kernen in Damwâld, Feanwâlden of De Falom kunt u contact opnemen met de gemeente Dantumadiel op telefoonnummer 0519-29 88  88 of per e-mail op info@dantumadiel.frl.

Na een gedegen voorbereiding is in april 2017 gestart met de herinrichting van de Haadwei in Damwâld. De weg is over een lengte van ongeveer 2 km aangepakt. 

Impressie herinrichting

Op YouTube vindt u een filmpje, dat een impressie geeft van de herinrichting van de Haadwei te Damwâld.

Impressie herinrichting 

Informatie over de herinrichting in De Falom vindt u in de pdf Ontwikkelingen herinrichting Haadwei De Falom.

U kunt ook de impressievideo van Kansen in kernen De Falom bekijken.

Feanwâlden heeft een bijzondere positie in het openbaar vervoer netwerk in Noordoost Fryslan. Door de komst van de extra sneltrein Groningen-Leeuwarden wordt deze positie versterkt. Om die reden verkrijgt het stationsgebied in Feanwalden het predicaat transferium. Gelet op de ruimtelijke raakvlakken tussen het transferium en het KiK project is besloten om er één project van te maken, het project KiK/Stationsgebied Feanwâlden.

In 2011 hebben de gemeente en de provincie tezamen met de toenmalige kerngroep uit Feanwalden een schetsvisie opgesteld. In 2015 is deze visie geactualiseerd. Er is voor gekozen om het gebied tussen spoor en dorp in te richten als een park. Een park waarin verschillende functies een plek moeten krijgen. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Een nieuwe snelle verbinding langs het spoor naar het station.
  • Een nieuw stationsplein met parkeermogelijkheden voor auto’s, een fietsenstalling
  • Een nieuwe wachtruimte bij het station.
  • Goede inpassing van het chinees restaurant en de kerk.
  • Afronding van de bebouwing tussen de Stationswei en de Stinswei.
  • Integratie van het Talmahûs in het park.

Het park vormt derhalve de drager van de hiervoor genoemde functies. Daarnaast kan het park een functie krijgen als wandelgebied met voorzieningen om te sporten en of te spelen. In februari 2016 is de uitwerking van de visie gestart samen met vertegenwoordigers uit het dorp in de klankbordgroep. Medio april 2017 zijn de eerste ontwerpen aan de inwoners en belangstellenden gepresenteerd. In juli 2017 werden de plannen in de Raad behandeld.
Het onderdeel Suderwei is op moment in uitvoering. De uitvoering van het park & transferium staat gepland in het voorjaar van 2019.

Volg de ontwikkelingen van Kansen in Kernen, Suderwei en Transferium Feanwalden ook via Facebook: www.facebook.nl/feanwaldenfoarut

De video van het definitief ontwerp (juni 2018)  kunt u bekijken via de volgende link:

www.facebook.com/FeanwaldenFoarut/