Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Kijk op wonen

Uitzending: Kijk op wonen

Deze uitzending vond maandagavond 18 januari 2021 plaats, via Facebook. In deze video praat wethouder Gerben Wiersma en beleidsambtenaar Peter van Noort je bij over de Woonvisie. 
Tijdens de live-uitzending konden kijkers live via WhatsApp en chat reageren.

Alle gestelde vragen (en tips) hebben we op in een document op een rijtje gezet en voorzien van antwoord:

Gemeente maakt Woonvisie: Denk mee!

De gemeente Dantumadiel werkt dit jaar samen met inwoners, corporaties en belangenorganisaties aan de Woonvisie 2020-2025. 

De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2025 op het gebied van wonen wil staan. De woonvisie gaat niet alleen over nieuwbouwwoningen, maar ook over toegankelijkheid, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. Ook wordt het gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en levert het belangrijke informatie op voor de Omgevingsvisie

Woonvisie 2020-2025

In de visie staan 7 speerpunten uitgewerkt:

1. Toekomst geven aan bestaande woningen en buurten;
2. Nieuwbouw in stad, dorpen en wijken, omgang met groei en krimp;
3. Ontwikkeling van de sociale huurvoorraad: betaalbaar, beschikbaar en met kwaliteit;
4. Wonen en zorg in dorpen en wijken;
5. Energietransitie en verduurzaming;
6. Leefbare dorpen: sociaal en veilig, met bereikbare voorzieningen;
7. Samenwerking gemeente, belanghebbenden en bewoners.

Op 26 januari 2021 is de Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld.

Totstandkoming

De input voor deze woonvisie komt voort uit het woningmarktonderzoek 2020, een vragenlijst onder inwoners in 2020 en het nauwe contact met woningcorporaties Thús Wonen en huurdersorganisatie De Bewonersraad.

U kunt de desbetreffende informatie hier onder downloaden:

Inspiratiekaart Wonen
Inspiratiekaart Wonen

Meer weten?

Neem contact op met Peter van Noort (info@dantumadiel.frl).