Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Miedloane De Westereen

Na de opening van de Centrale As is de verkeersdrukte op de Miedloane enorm toegenomen. Het toenemende aantal voertuigbewegingen zorgt bij de omwonenden voor veel overlast. Er is in goede samenwerking met de buurt en het dorpsbelang gewerkt aan een oplossing. 

De Miedloane wordt veiliger voor fietsers en voetgangers

Huidige situatie

Op 18 juni 2020 kwamen de gemeente en de werkgroep voor het eerst bij elkaar. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de buurt en vanuit Doarpsbelang De Westereen. Tijdens de startbijeenkomst kwam met name naar voren dat het verkeer te snel rijdt, het vrachtverkeer het vrachtverbod negeert en de nadrukkelijke wens van de omwonenden om het verkeer te ontmoedigen om over de Miedloane te rijden. De bestaande drempels helpen onvoldoende. 

Maatregelen

  1. De drempels binnen de bebouwde kom worden korter en hoger (conform de landelijke richtlijn voor 30 km/uur-gebied.).
  2. De entree van de bebouwde kom wordt aangepast naar de standaardisering binnen de gemeente, vergelijkbaar met de komgrenzen op bijvoorbeeld Broekloane, Tsjerkeloane en Koailoane.
  3. De bestaande kunststof drempels buiten de kom worden vervangen door 3 nieuwe drempels.
  4. In de rijbaan richting de brug komen 2 versmallingen met een doorrijbreedte van 3,60 meter en een lengte van 10 meter.

Planning

Vanaf maandag 19 april is De Samenwerking B.V. uit Elsloo gestart met de werkzaamheden. Dit duurt tot en met 5 juni 2021.