Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig.

 

Rijksmonument

Een rijksmonument is helemaal beschermd, dus zowel de binnen- als de buitenkant. Ook latere aan- en uitbouwen zijn beschermd. Een aantal zaken aan een rijksmonument kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Beschermd dorpsgezicht

Een dorpsgezicht kan zowel beschermd zijn door het rijk, de provincie als door de gemeente. Voor een beschermd dorpsgezicht gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Een aantal zaken aan het pand kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Gemeentelijk monument

Voor een gemeentelijk monument gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Een aantal zaken aan een gemeentelijk monument kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand. Het kan u helpen een goed plan te maken. Kijk op voor meer informatie op de website van de Monumentenkennisbank of de Stichting Monumentenwacht Fryslân.