U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Aangescherpte coronaregels voor horeca

Vorige week kondigde het kabinet aanscherping aan van een aantal corona-regels. Deze regels zijn deze week verwerkt in een nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân.

Voor alle eet- en drinkgelegenheden (inclusief buitenterrassen) betekent dit het volgende:

  1. Bezoekers moeten vooraf of bij aankomst reserveren;
  2. Bij aankomst wordt de gezondheid van de bezoekers geverifieerd; er wordt hen gevraagd of zij ziekteverschijnselen vertonen van COVID-19. Dit zijn de bekende verschijnselen als koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen e.d. Als blijkt dat deze klachten aanwezig zijn dan mag de persoon die deze klachten heeft niet worden toegelaten tot de eet- en drinkgelegenheid.
  3. Bezoekers krijgen een zitplaats aangewezen.

Tot slot moet aan alle bezoekers worden gevraagd of zij hun contactgegevens beschikbaar willen stellen ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat hierbij om:

  • volledige naam;
  • datum, aankomsttijd en toegewezen zitplaats (bv. tafelnummer) van het bezoek;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • toestemming voor het ter beschikking stellen van die gegevens aan de GGD ten behoeve van een bron- en contactonderzoek.

De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de regionale GGD worden opgevraagd. De eet- en drinkgelegenheden moeten de gegevens 14 dagen bewaren en daarna vernietigen.

Uiteraard gelden er nog steeds andere maatregelen voor de horeca, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Alle maatregelen, inclusief toelichting, zijn te vinden in de noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân.