Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatie- en archiefbeheer Dantumadiel 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
-    aanwijzen van een gemeentearchivaris;
-    aanwijzen van archiefbewaarplaatsen;
-    instellen van een Strategisch Informatie Overleg.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Voor het volledige besluit en meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift wordt verwezen naar de bijlage.