Arjen Wielinga uit De Falom eerste kinderburgemeester van Dantumadiel

Dantumadiel krijgt een kinderburgemeester. Vanaf maandag 6 november mag de 12-jarige Arjen Wielinga uit De Falom zichzelf jongste burgemeester van de gemeente noemen. De installatie gebeurt tijdens een feestelijke raadsvergadering in het gemeentehuis in Damwâld.

Voor de benoeming van Arjen was er nauw overleg met De Wingerd en zijn ouders. De leerling van De Wingerd, school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs, is een jaar kinderburgemeester. De rol die hij gaat vervullen als kinderburgemeester is ceremonieel. Samen met burgemeester Klaas Agricola is Arjen aanwezig bij activiteiten en evenementen in de gemeente. Begin volgend jaar organiseert de gemeente verkiezingen voor leerlingen, die ook kinderburgemeester willen worden, uit de bovenbouw van alle basisscholen in Dantumadiel.

Bijzondere raadsvergadering

Vooraf aan de installatie van Arjen Wielinga is er eerst een bijzondere raadsvergadering. Daarin zal de raad van Dantumadiel het officiële besluit nemen over de kinderburgemeester. ‘Mar neat stiet de ynstallaasje mear yn ‘e wei, lit dat dúdlik wêze. Arjen is tige wolkom as ús earste berneboargemaster’, zegt burgemeester Klaas Agricola.

De bijzondere en feestelijke raadsvergadering begint maandag 6 november om 17.00 uur.
Vanaf 16.30 uur is het publiek van harte welkom in de raadzaal in het gemeentehuis in Damwâld.