Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Asfaltwerkzaamheden Boppewei de Westereen 3 t/m 13 november 2020

Van 3 tot en met 13 november a.s. vinden er asfaltwerkzaamheden plaats aan de Boppewei bij de Westereen.
Het doorgaande verkeer ondervindt hier hinder van. Er moet rekening worden gehouden met extra reistijd.
Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden wordt de stremming en de bijbehorende omleidingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig opgeheven.
Verder worden er in de Westereen op diverse plaatsen reparatie werkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltwegen. Dit zijn plaatselijke plekken die gerepareerd worden.