Beleidskader Zonne-energie Dantumadiel

De gemeenteraad van Dantumadiel heeft onlangs het beleidskader zonne-energie vastgesteld. In het beleid maakt de gemeente inzichtelijk welke vormen van opwek van zonne-energie gewenst zijn (Zonneladder) en waar deze opwek kan plaatsvinden (Visiekaart). Daarnaast is er aandacht voor participatie, zowel financieel als qua proces.


Binnengekomen initiatieven op het gebied van zonne-energie worden aan het beleidskader getoetst. Het beleidskader vindt u via deze link. De hoofdlijnen van het beleid zijn samengevat in een infographic.