Beleidsregels Huishoudelijke hulp Dantumadiel

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) dragen gemeenten zorg voor maatschappelijke ondersteuning. Uitgangssituatie daarbij is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfredzaamheid en participatie.

Soms kunt u uw huis niet meer zelf schoonhouden, ook niet met hulp van uw naasten en andere mensen in uw omgeving. U kunt dan bij uw gemeente vragen om zorgvuldig onderzoek te doen, hoe u het huis wel kan schoon houden. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel maken bekend, dat met ingang van 01 januari 2023 de Beleidsregels Huishoudelijke hulp van toepassing zijn. U kunt deze Beleidsregels lezen op de website www.overheid.nl voor lokale wet- en regelgeving.

Als u vragen heeft, kunt u op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 16.30 uur, contact opnemen met ons Klantkontaktsintrum (KKS), telefoonnummer  (0519) – 29 88 88. Op de vrijdag is dat van 08.30 uur tot 12.00 uur.