Bodebus Dantumadiel in ere hersteld

Tijdens de raadsvergadering op 26 maart is het dragen van de bodebus door de bode in Dantumadiel in ere hersteld. Bode Sjoerd Feenstra kreeg de penning opgespeld door burgemeester Klaas Agricola. Tijdens raadsvergaderingen en andere officiële gelegenheden draagt de dienstdoende bode de bodebus. De bode draagt deze bodebus als visitekaartje van de gemeente, die de bezoekers van het gemeentehuis gastvrij en correct opvangt.

De bodebus was vroeger een onderscheidingsteken dat gedragen werd door bodes in dienst van bestuurslichamen, zoals bijvoorbeeld gemeentebesturen, gerechten en waterschappen. De geschiedenis van de naam bodebus gaat terug tot in de middeleeuwen. Bodes, die geschreven berichten moesten overbrengen, droegen deze in een palmhouten of koperen bus aan de gordel. Vanaf de vijftiende eeuw werd aan de bodebus een schildje toegevoegd met het wapen van de instantie, die de bode vertegenwoordigde.

De bodebus van Dantumadiel stamt uit 1981 en is ontworpen door de kamerbewaarder van Dantumadiel, Anne Dijkstra. Hij is voor het eerst gedragen in 1981 bij het bezoek van Koningin Beatrix aan Rinsma state te Driesum. Na de pensionering van de heer Dijkstra is de bodebus overgedragen aan de heer Moorlag. Nadat de heer Moorlag uit dienst is gegaan in 2002 is de bodebus niet meer in gebruik geweest.

Foto: Nanne Nicolai