Brandweerbroers Van der Ploeg ontvangen Koninklijke Onderscheiding

Op zaterdag 8 februari 2020 ontvingen de brandweerlieden Peter en Jan Jouke van der Ploeg tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer in Damwâld een Koninklijke Onderscheiding. Uit handen van burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel ontvingen zij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. De broers van der Ploeg nemen afscheid van het Damwâldster korps. 

Het mag gerust bijzonder worden genoemd, twee broers die beiden werkzaam zijn bij hetzelfde brandweerkorps. Zij traden destijds beiden in de voetsporen van heit Anne van der Ploeg die eveneens lid van de brandweer was.

Peter van der Ploeg
De heer van der Ploeg is op 1 juni 1994 in dienst van de brandweer in Damwâld gekomen. Per 1 juni 2019 was Peter van der Ploeg 25 jaar in dienst van de brandweer. Hiervoor krijgt hij tijdens de korpsavond ook nog een oorkonde uitgereikt.  
Tot januari 2019 vervulde Peter van der Ploeg de functie van ploegleider binnen het Damwâldster brandweerkorps. Tijdens de brandweerwedstrijden en de rally van Dokkum wordt Peter van der Ploeg altijd als ‘bloedfanatiek’ omschreven. 

Jan Jouke van der Ploeg
Jan Jouke van der Ploeg kwam op 1 april 1998 in dienst van het Damwâldster brandweerkorps.  
Jan Jouke was actief als ploegleider binnen het korps en daarnaast was hij ook chauffeur van de tankautospuit. Het ploegleiderschap nam Jan Jouke vorig jaar over van broer Peter. Jan Jouke is een groot promotor van het wekelijkse sportuurtje van het brandweerkorps.