U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Concept Woonvisie 2020-2025 ter inzage

De gemeente Dantumadiel werkt dit jaar samen met inwoners, corporaties en belangenorganisaties aan de Woonvisie 2020-2025. De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2025 op het gebied van wonen wil staan. De woonvisie gaat niet alleen over nieuwbouwwoningen, maar ook over toegankelijkheid, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. Ook wordt het gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties en levert het belangrijke informatie op voor de Omgevingsvisie.

Tot en met 28 september 2020 ligt het concept Woonvisie 2020-2025 digitaal ter inzage. Alle stukken vindt u op: www.dantumadiel.frl/wonen

Reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie geven op het plan. Dat kan schriftelijk (Postbus 22, 9104 ZG Damwâld) of via e-mail info@dantumadiel.frl (t.a.v. het college van burgemeester en wethouders gemeente Dantumadiel).

Samen aan de slag. Sko ris oan!

In het 4e kwartaal van dit jaar (oktober tot en met december) gaan de collegeleden en een aantal medewerkers graag met u in gesprek over de woonvisie, het woonprogramma en de uitkomsten van een eerdere enquête over wonen. Meer informatie volgt via deze krant en de website van de gemeente.