Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Dantumadiel ruim voldoende bij onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente

Zeker op Fries niveau scoort Dantumadiel goed. De korte lijnen, recht door zee-benadering en de aanpak zonder poespas helpen daarbij volgens wethouder Rommy Kempenaar. Het onderzoek is een initiatief van MKB Nederland en wordt jaarlijks uitgevoerd door Lexnova. Dantumadiel, die nu achtste staat op de Friese lijst, streeft ook naar een vermelding op de landelijke lijst. “Wy binne grutsk op ús ûndernimmers. Dêrom docht de gemeente der fan alles oan om harren te stypjen. Dit ûndersyk jout ús in klopke op it skouder, mar ek in triuwke yn ‘e rêch om ús tsjinstferliening noch fierder te ferbetterjen. Us meiwurkersteam Dantumadiel set dêr op yn, wy binne grutsk op ús minsken en de resultaten.”

Bedrijvencontactfunctionaris bekend en zichtbaar

Maja Zijlstra maakt als bedrijvencontactfunctionaris deel uit van Team Dantumadiel. Ze voerde gesprekken met ondernemers. Daaruit werd duidelijk dat nog niet iedereen weet wat de bedrijvencontactfunctionaris voor hen kan betekenen. “Dat is spitich, want dêrtroch bliuwe der kânsen lizzen. Ik tink graach mei ús ûndernimmers mei. Soms liket in plan bygelyks net mooglik, mar kin it mei in oantal oanpassings wol trochgean. Dêr bin ik foar; ûndernimmers fierder helpe!” aldus Maja Zijlstra, die de komende periode meer gesprekken met ondernemers voert.

Meer samen met ondernemers keuzes maken en richting bepalen

Er is veel informeel contact tussen bestuur, ambtenaren en ondernemers. Wethouder Rommy Kempenaar vindt dat ook typisch Dantumadiels. “It is ús krêft, want sa witte wy hiel goed wat der oeral spilet.” Dantumadiel wil de ondernemers nog meer betrekken bij de (beleids)keuzes. Dat is ook in de geest van de Omgevingswet. Dit betekent dat team Dantumadiel vaker en gerichter de mening van ondernemers gaat peilen. “It is wichtich dat belied sa goed mooglik wurket foar ús ûndernimmers en dat we it hjir en dêr ek ris wat makliker meitsje kinne as gemeente.”