U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Dantumadiel sluit jaarrekening 2020 positief af


De gemeente Dantumadiel sluit 2020 af met een positief resultaat op de jaarrekening. Daarmee is een vervolg gegeven aan het ingezette financiële herstelplan. Het feit dat de jaarrekening een positief resultaat laat zien, is een bevestiging van de trendbreuk die eerder door het college was voorspeld.

2020 was een jaar dat door de corona pandemie gekenmerkt werd door onzekerheid en onvoorspelbaarheid. En ook in financieel opzicht was er onzekerheid. Het sociaal domein blijkt steeds meer een onderwerp dat zich moeilijk laat vertalen naar een voorspelbare begroting.

Het positieve resultaat komt door meevallers binnen het sociaal domein, een hogere bijdrage van het Rijk en opbrengsten uit de verkoop
van woningbouwlocaties en bedrijventerrein.


“Ik ben er trots op, dat we ondanks de moeilijke omstandigheden, een positief resultaat kunnen laten zien. Deze jaarrekening illustreert wat ons betreft de trendbreuk in het proces om te komen tot financieel herstel. Een trendbreuk die niet zonder slag of stoot ging en alleen mogelijk was door pijnlijke keuzes als lastenverzwaring en noodzakelijke besparingen. Het college werkt aan een sterke, financieel gezonde en zelfstandige gemeente waar het goed wonen en werken is”, aldus wethouder Financiën, Rommy Kempenaar.

De jaarrekening wordt in de raadsvergadering van 5 juli a.s. behandeld.