Dantumadiel wil door met burgemeester Agricola

Burgemeester Klaas Agricola wordt voorgedragen voor een nieuwe termijn als burgemeester van Dantumadiel. Op 30 november 2023 eindigt zijn eerste periode van zes jaar. Een burgemeester wordt door de Kroon (her)benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) na een aanbeveling van de gemeenteraad. De Commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door naar de minister.

Dit maakte de gemeenteraad dinsdagavond 30 mei bekend, tijdens de raadsvergadering. Voorafgaand aan de openbare gemeenteraadsvergadering besprak de gemeenteraad achter gesloten deuren het advies van de vertrouwenscommissie. En nam zij het besluit om de heer Agricola voor een nieuwe termijn voor te dragen.

Mevrouw Zwart (Sociaal Links) is voorzitter van de vertrouwenscommissie. “Burgemeester Agricola heeft zich in de afgelopen zes jaar laten zien als een echte burgemeester van een  plattelandsgemeente. Hij is een burgervader en een boegbeeld van de gemeente. De gemeenteraad heeft er vertrouwen in dat hij ook de komende jaren op een goede wijze invulling geeft aan zijn ambt,” zegt zij.

Burgemeester Klaas Agricola: “Ik ben de gemeenteraad erkentelijk dat zij hun vertrouwen  in mij hebben uitgesproken en voor te dragen aan de kroon voor een nieuwe ambtstermijn als burgemeester van Dantumadiel. Ik ga met veel energie door om samen als college en met de gemeenteraad mij in te zetten voor de inwoners en het bedrijfsleven in deze mooie gemeente”.