Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Denk mee over het Gemeentelijk Rioleringsplan

Dit jaar wordt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) opgesteld. De gemeente heeft binnen het bebouwde gebied een aantal taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. In het gemeentelijk rioleringsplan leggen we vast hoe we invulling willen geven aan deze gemeentelijke watertaken.

Klimaatveranderingen en wateroverlast

De klimaatveranderingen en wateroverlast vormen een belangrijk onderdeel van dit nieuwe GRP. Ons klimaat verandert, de impact daarvan is enorm. Ook in Nederland heeft klimaatverandering grote gevolgen voor hoe we in de toekomst wonen en werken. 

Meedenken?

Vul dan deze vragenlijst in.