Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Feestelijke start Coalitie Kom Erbij!

Op 28 oktober was de feestelijke aftrap van de brede Coalitie Kom Erbij in theater Sense in Dokkum. Zo’n 70 organisaties uit zorg en welzijn, scholen, kerken, kunstinstellingen en ondernemers hebben zich aangemeld om samen met de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel te werken aan de aanpak van eenzaamheid en het bevorderen van een inclusieve samenleving.

Campagne 'Lûk ris myn skuon oan'

Naast het ondertekenen van de intentieverklaring door de wethouders Jouke Douwe de Vries en Kees Wielstra, werd de campagne 'Trek eens mijn schoenen aan/Lûk ris myn skuon oan' onthuld. Een campagne waarin ervaringsdeskundigen centraal staan en vertellen hoe het is om niet altijd mee te kunnen doen. Maar ook over hoe zij hun leven positief inhoud geven.

Interactieve theater

Theatergroep ‘Kracht van beleving’ wist de deelnemers te raken met hun interactieve theater door herkenbare scenes uit te beelden, die weergeven wat  mensen met een beperking of mensen die eenzaam zijn, tegenkomen in de samenleving. Het belang om mensen zelf een stem te geven en naar elkaar te luisteren werd hierbij nog eens extra onderstreept! Tijdens het slot was er ruimte voor de deelnemers van de Coalitie om de intentieverklaring te ondertekenen.