Gebied De Frosk De Westereen

Samen met Dorpsbelang De Westereen organiseerde gemeente Dantumadiel in februari 2019 een inloopavond in Old Dutch. De inwoners van De Westereen werden op deze avond uitgenodigd om ideeën in te brengen voor de aanpak van het oude zwembadgebouw en de inrichting van de directe omgeving. 

Deze avond werd door ongeveer 70 belangstellenden bezocht en er zijn veel ideeën aangedragen. Hiervoor onze hartelijke dank!
U vindt deze ideeën in de Uitwerking Inloopavond De Frosk.

Het idee om een paintball-hal te vestigen in het pand, had de voorkeur zowel van de gemeente als van Dorpsbelang. Maar de gemeente heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de ondernemer.

Dit betekent dat de gemeente opnieuw naar alle ideeën gaat kijken. In overleg met Dorpsbelang wordt een bureau ingeschakeld om hiermee aan de slag te gaan. Gezien de financiële situatie van de gemeente Dantumadiel is het niet mogelijk om ideeën te honoreren, die een kostenpost voor de gemeente betekenen. De realisatie van een zwembad hoort om deze reden dan ook niet tot de mogelijkheden. 
Daarnaast moet de gemeente er rekening mee houden dat verkoop niet zondermeer mogelijk is.