Gemeentelijke belastingaanslagen vertraagd

De aanslagen voor de OZB (Onroerendzaakbelasting) in Dantumadiel zijn vertraagd. Dit is twee maanden later dan anders. De vertraging komt ook omdat nog niet alle nieuwe WOZ-waarden bekend zijn. De aanslag voor gemeentelijke belastingen ontvangt u eind april.

Waarom zijn de belastingaanslagen vertraagd?

De gemeente is vanaf dit jaar verplicht om de WOZ-waarden anders te berekenen. Bij de nieuwe berekening wordt er gekeken naar de gebruiksoppervlakte in plaats van naar de inhoud van woningen. De gemeenteraad moet de nieuwe tarieven dan ook nog vaststellen.

Uw Gemeentelijke belastingaanslag over 2022 digitaal ontvangen?


U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen vanaf 2022 ook digitaal ontvangen.

U krijgt uw aanslag dan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het taxatieverslag van uw woning staat ook in de Berichtenbox. U ontvangt de aanslag dan niet meer via de post. Uw Berichtenbox is toegankelijk via mijnoverheid.nl.

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier met uw DigiD inloggen en zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid. Ook kunt u berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden op uw zaken met de overheid.

Als u ervoor kiest om de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal te ontvangen, dan ontvangt u per mail een melding dat er een bericht in uw Berichtenbox staat. Zorg dus dat bij MijnOverheid uw e-mailadres bekend is!


Wat moet ik doen om mijn aanslag digitaal te ontvangen?

U heeft uw account bij MijnOverheid al geactiveerd:

Log in op mijnoverheid.nl met uw DigiD. U ziet welke overheidsdiensten zich recent hebben aangesloten bij MijnOverheid. Vink aan dat u van gemeente  Dantumadiel digitaal post wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat. 

U heeft uw account bij MijnOverheid nog niet geactiveerd:

Ga naar de website mijnoverheid.nl.  Activeer met uw DigiD uw account. Alle overheidsinstanties die op dat moment zijn aangesloten geeft u hiermee automatisch toestemming digitaal post naar u te sturen. U kunt zelf bepalen van welke instanties u digitale informatie wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.