Gemeenten en woningcorporaties starten pilot met De VoorzieningenWijzer

Op donderdag 17 oktober 2019 is het Wereldarmoededag. Op deze dag wordt stilgestaan bij het feit dat ruim 1 miljoen Nederlanders dagelijks de gevolgen ondervinden van leven in armoede. Ook de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben aandacht voor dit feit. Zij starten daarom met de pilot ‘De VoorzieningenWijzer’.
Dit wordt in samenwerking gedaan met De Bewonersraad, de woningbouwcorporaties
Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland. De officiële aftrap hiervoor is tijdens Wereldarmoededag.

“Het is belangrijk dat wij benoemen dat er armoede is en er oog voor hebben en dat het niet in de taboe-sfeer blijft hangen. Benoemen is een stap op weg naar hulp”, aldus wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân. Wethouder Rommy Kempenaar van de gemeente Dantumadiel onderstreept het belang van een Voorzieningenwijzer.
“Minsken kinne om hokker reden dan ek yn de finansjele swirrichheden reitsje. Sa’n VoorzieningenWijzer kin minsken helpe om better grip op harren sinteraasje te krijen”.

De VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer helpt mensen geld te besparen en risico’s te beperken door optimaal gebruik te maken van toeslagen en regelingen en kritisch te kijken naar een passende zorgverzekering en een voordeliger energiecontract. Beide gemeenten bieden
100 huurders een gratis adviesgesprek aan met een onafhankelijke adviseur van
De VoorzieningenWijzer.

De adviseur van De VoorzieningenWijzer komt op afspraak bij de deelnemers thuis.
De adviseur maakt gebruik van een kennisplatform en is daardoor op de hoogte van alle bestaande toeslagen en regelingen die zijn bedoeld om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Ook energiecontracten en zorgverzekeringen worden samen met de deelnemers via dit kennisplatform beoordeeld. Nadat de persoonlijke situatie is geïnventariseerd helpt de adviseur ter plekke met het aanvragen van bijvoorbeeld een andere zorgverzekering, energieleverancier en toeslagen. Ook wordt bekeken of het zinvol is om aangifte Inkomstenbelasting te doen en of deelnemers in aanmerking komen voor gemeentelijke regelingen.
Wanneer dit zinvol blijkt wordt er gezorgd voor een warme overdracht naar bestaande lokale partijen die ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren.

Besparen

Met De VoorzieningenWijzer hopen de gemeenten, de Bewonersraad en de woningcorporaties huurders te bereiken die inkomsten mislopen omdat zij niet weten op welke toeslagen en regelingen zij recht hebben. Door te besparen op vaste lasten kunnen zij hun inkomen verruimen en schulden voorkomen.

Gratis en vertrouwelijk

Het adviesgesprek is gratis en vertrouwelijk. De bespaarexpert deelt gegevens van de pilotgroep van 100 huurders niet met de gemeente of woningcorporatie. Mensen zullen per brief en persoonlijk worden benaderd om mee te doen aan de pilot.