Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Gewijzigde openingstijden ivm feestdagen

Op de volgende dagen is het gemeentehuis gesloten

  • Hemelvaartsdag 26 mei
  • Vrijdag 27 mei
  • Pinkstermaandag 6 juni

Vrijdag 27 mei geldt een aangepaste telefonische bereikbaarheid

Het gemeentehuis is deze dag gesloten voor alle afdelingen, maar let op: voor het gebiedsteam jeugd hebben wij in geval van spoed een aangepaste telefonische bereikbaarheid. Heeft u een vraag aan het gebiedsteam met betrekking tot Jeugdzorg en kan het niet wachten tot de eerstvolgende werkdag dan kunt u bellen naar (0519) 29 88 88, optie 1.

Verder geldt voor calamiteiten buiten openingstijden het volgende

Wilt u een melding maken en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken:

  • Voor het melden van acute problemen met het riool kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 511 952 10.
  • Het melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat in het wegdek kunt u bellen met het volgende storingsnummer: (06) 515 107 75
  • Voor spoedgevallen omtrent Jeugdzorg kunt u buiten openingstijden contact opnemen met Spoed voor Jeugd via het telefoonnummer: (0800) 77 63 345.

Afvalinzameling

In verband met Tweede Pinksterdag wordt uw groene container op 4 juni geleegd. De containers moeten altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Houd bij het aanbieden van de container op zaterdag extra rekening met geparkeerde auto's. 
Bied de containers altijd in setjes van 2 aan, met 30 cm ruimte tussen de setjes. De milieustraten zijn gesloten op Tweede Pinksterdag.