U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Gladheidsbestrijding: de belangrijkste wegen worden gestrooid

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren, daarom wordt er gestrooid. Strooien doen we meestal voordat het echt glad is. Op deze manier zorgen we ervoor dat de veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid ook onder winterse omstandigheden mogelijk blijft. Maar we moeten ook effectief strooien en rekening houden met de gevolgen voor het milieu.

 

We strooien de belangrijkste wegen

Bij het strooien is het van belang dat doorgaande wegen, ontsluitingswegen en belangrijke fietspaden op tijd gestrooid zijn. Dit zijn voornamelijk wegen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, scholen, de bus routes, routes in het centrum en routes naar provinciale wegen. Bij langdurige gladheid of extreme weersomstandigheden strooien we vaker, zodat de wegen begaanbaar blijven. 

 

Helpt u ook mee?

U kunt zelf ook en belangrijke rol spelen in de gladheidsbestrijding door voetpaden in uw omgeving te vegen of te strooien. Een kleine hoeveelheid zout is voldoende voor de werking ervan. Veel zout is niet nodig en is slecht voor het milieu. Verwijder eerst de sneeuw en strooi dan pas. Gooit u het zout op de sneeuw, dan smelt de bovenste laag. Hierdoor ontstaat een waterlaagje dat zal bevriezen en vervolgens gladheid veroorzaakt.

 

Kies een ‘gestrooide’ route

Als u op weg gaat, wees u er dan van bewust dat het glad kan zijn. En kies (als het kan) voor een route die gestrooid is.

 

Actuele routes

De actuele strooiroutes Dantumadiel.