U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

'Ik bin der klear foar' Wandelevent 8 september 2021

Gemeente Dantumadiel heeft samen met Zorgbelang het project ‘Ik bin der klear foar’ uitgevoerd.

Een project dat gaat over ‘ouder worden’ in de eigen omgeving.

De methodiek van ‘Ik bin der klear foar’ helpt mensen om meer regie over hun eigen welzijn en gezondheid te nemen, versterkt gemeenschapszin en zet mensen op een positieve manier in de actiestand bij het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn. Maar er is ook aandacht voor het leren oppakken door inwoners om zelf regie te houden over hun zorg en welzijn, zoals bijvoorbeeld kennis over de zorgverzekering, digitale, sociale en persoonlijke vaardigheden. Want ouder worden stelt mensen voor uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, gezondheid, zorg en welzijn. Iedereen moet op al deze terreinen steeds meer zelf gaan organiseren.

Binnen het project was er ruimte voor 30 deelnemers, maar er kwamen veel meer aanmeldingen binnen. Omdat de gemeente ook graag met die inwoners in gesprek wil, wordt er een wandelevent georganiseerd. Daar mag iedereen aan meedoen: u moet zich hiervoor aanmeldden, dat geldt ook de deelnemers die al meededen en nieuwsgierig zijn naar ‘meer’.

De opzet is dat u al wandelend in gesprek gaat over thema’s rond ouder worden. Zoals die ook binnen het project ‘Ik bin der klear foar’ centraal stonden. Meedenken en meepraten over wat u nodig heeft, om als senior zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal te blijven wonen in uw eigen omgeving.

De gemeente kan inwoners helpen zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven te krijgen en te houden. Wethouder Kees Wielstra: “Wij willen samen met onze inwoners werken aan een inclusieve samenleving, waar iedereen ertoe doet en op zijn of haar manier kan meedoen en bijdragen aan de mienskip. We gebruiken de waardevolle input vanuit dit project voor de ontwikkeling van ons beleid op het gebied van wonen, welzijn en gezondheid.”

Welzijn Het Bolwerk organiseert de wandelroute over een geasfalteerd en verkeersvrij parkoers. Bent u slecht ter been, er is de mogelijkheid zittend met anderen de thema’s te bespreken. Het wordt sowieso een gezellige en sportieve wandelmiddag.

Wilt u deelnemen? U bent van harte welkom op de wandelbijeenkomst.

U kunt zich hier voor aanmelden. Iedereen wordt in kleine groepjes ingedeeld met een eigen tijd waarop u wordt verwacht. Op deze wijze is het mogelijk iedereen die belangstelling heeft deel te laten nemen en met de geldende regels rekening te houden.

Wanneer:           Woensdag 8 september 

Tijd:                      14.30-16.30  uur

Waar:                   ‘de Hege Seis’ Sportloane 2b in de Westereen.

Het programma en de indeling sturen wij u voor 8 september toe. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wij hopen u deze middag te mogen begroeten. Vergeet niet u op te geven.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Reina Hes, Welzijn Het Bolwerk, tel: 0519-292223 of 06-49238814, of via mailadres:  r.hes@het-bolwerk.eu