Inzameling kerstbomen

Zoals wellicht bekend, worden de kerstbomen niet meer huis aan huis opgehaald. De kerstbomen worden verzameld op verschillende locaties in de gemeente Dantumadiel. U kunt uw kerstbomen op zaterdag 4 januari 2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur afgeven op onderstaande verzamelplekken.

Voor iedere ingeleverde boom krijgt u één lootje en één waardebon met de waarde van € 0,50. Deze waardebonnen kunnen tot 1 februari 2020 worden ingeleverd bij de Top1Toys in Ferwert en Kollum en de Blokker in Kollum en Dokkum.

De lootjes hebben nummers, bewaar deze goed! Op woensdag 15 januari wordt bekendgemaakt op welke lootjes de prijzen zijn gevallen: per dorp wordt er één prijs van € 25,- verloot. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 22 januari 2020 om 15.30 uur in Damwâld (gemeente Dantumadiel). 

Kunt u niet meedoen met de inleveractie? Dan kunt u uw boom inleveren bij de milieustraat of in stukken in uw groene container aanbieden.

Verzamelplekken kerstbomenactie

De Westereen

Sportloane parkeerterrein naast zwembad (marktterrein)

Feanwâlden

speeltuin 't Boartersplak aan de Iken in Feanwâlden

De Falom

De Falom - Haadwei 5

Damwâld

gemeentehuis