Leerlingenvervoer schooljaar 2021-2022

Wanneer uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind er ook gebruik van maken omdat de school ver weg is.

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld openbaar vervoer, de fiets, eigen vervoer en de taxibus (met eventuele begeleiding). Een combinatie van verschillende vormen van vervoer is ook mogelijk. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dantumadiel 2021 geldt voor leerlingen die verblijven in onze gemeente. Bij de toekenning van leerlingenvervoer, gaat de gemeente uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Voorwaarden voor het vervoer

 • uw kind verblijft in onze gemeente;
 • de school die uw kind bezoekt is een reguliere basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of voortgezet onderwijs;
 • uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
 • er moet voldaan worden aan de afstandsgrens:
  - Regulier basisonderwijs (BAO):  meer dan 6 kilometer;
  - Speciaal basisonderwijs (SBO): meer dan 4 kilometer;
  - Speciaal onderwijs (SO): meer dan 4 kilometer (clusteronderwijs).
 • Voor leerlingen die naar het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan wordt alleen een vergoeding geboden wanneer ze vanwege hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Soorten vervoer

 • Kan uw kind op een (aangepaste) fiets naar school reizen? Dan worden de kosten hiervan vergoed;
 • Kan uw kind met begeleiding met het openbaar vervoer reizen?
  • Dan kunnen u en uw kind in aanmerking komen voor een 'Voor Elkaar Pas';
  • Er is ook een vergoeding mogelijk voor overige vormen van openbaar vervoer (bus en trein);  
 • Kunt u uw kind zelf naar school brengen? Dan kunt u hiervoor een kilometervergoeding ontvangen;
 • Kan uw kind niet op de fiets of zelfstandig met het openbaar vervoer naar school? En u kunt uw kind ook niet zelf brengen? Dan kan de leerling met aangepast vervoer (taxibusje) naar school.

Eigen bijdrage

Ouders van leerlingen van het regulier basisonderwijs betalen jaarlijks een eigen bijdrage voor het vervoer, tenzij uw kind vanwege een handicap niet zelfstandig naar school kan reizen. Wordt leerlingenvervoer toegekend, dan krijgt u van de gemeente te horen hoe hoog de eigen bijdrage is.

Aanvragen

Het aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2021-2022 doet u met het Aanvraagformulier Leerlingenvervoer. Lees eerst de toelichting bij het aanvraagformulier.

 • de volledige aanvraag met eventueel het vervoersadvies, moeten bij de gemeente worden ingediend;
 • de gemeente stuurt u een brief met de beslissing over uw aanvraag;
 • het soort vergoeding dat u ontvangt is afhankelijk van de leeftijd en de medische/persoonlijke situatie van uw kind.

Wijzigingen doorgeven

Heeft u een nieuw telefoonnummer of gaat u verhuizen?

Meer informatie