Lintjesregen Dantumadiel 2019

Op vrijdag 26 april kregen vier personen uit de gemeente Dantumadiel uit handen van burgemeester Klaas Agricola een Koninklijke Onderscheiding. Zij werden allen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Damwâld, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. U vindt hieronder een korte beschrijving per persoon.

Janke Annema- Abma (65) Damwâld

Mevrouw Abma was van 1990 tot en met 1994 penningmeester van Peuterspeelzaal De Damrakkertjes in Damwâld. Sinds 1994 is mevrouw actief voor De Zonnebloem afdeling Damwâld. Vanaf 1994 brengt decoranda regelmatig bezoekjes en organiseert zij de jaarlijkse boottocht van de afdeling Damwâld. Van 2001 tot 2013 was mevrouw penningmeester. Nu is mevrouw Abma begeleidster tijdens uitjes en gaat ze met loten langs de deuren. Van 1993 tot en met 2010 was decoranda actief voor Stichting It Fryske Boek. Zij regelde onder andere de jaarlijkse ‘sútelaksje’ in Damwâld. Sinds 2011 s mevrouw ook actief voor de Voedselbank Dantumadiel. Mevrouw is onder andere bezig met de uitgifte van voedselpakketten. Sinds 2005 is mevrouw Abma ook actief als penningmeester en secretaris van Buurtvereniging A. Prakkenstrjitte/Thiedemawei in Damwâld. Vanaf 2009 organiseert mevrouw Abma ook de jaarlijkse collecte van het Diabetesfonds.

Johannes van Breeden (55) Feanwâlden

Van 1990 tot en met 2011 was de heer van Breeden actief voor voetbalclub CSV De Leeuwarder Zwaluwen. Decorandus is erin geslaagd de club na een woelige periode in rustiger vaarwater te brengen. Bij zijn aftreden heeft hij als dank de titel Erevoorzitter van de club ontvangen. Sinds 2009 is de heer van Breeden voorzitter van Korfbalvereniging Veenwouden. Sinds 2017 is decorandus voorzitter van voetbalvereniging Sportclub Veenwouden.  Vanaf 2010 is decorandus Scriba van de Protestantse Gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwâl. De heer van Breeden heeft zich als scriba erg ingezet voor de fusie van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk. Daarnaast heeft decorandus zich beziggehouden met de huisvesting van de Protestantse Gemeente Feanwâlden. Ook heeft de heer van Breeden de kerkelijke belangen vertegenwoordigd in een commissie die zich bezig hield met het oprichten van een MFC, waar de Protestantse gemeente Feanwâlden en Feanwâldsterwâl haar kerkdiensten in wil gaan houden.

Maaike van der Veen-Hoekstra (82) Feanwâlden

Sinds 1993 zet mevrouw van der Veen zich in voor kerkdiensten in verpleeghuis Talma Hûs in Feanwâlden. Decoranda is vrijwilliger bij de kerkdiensten in het Talma Hus gedurende 26 jaar. Zij is vanaf 2002 projectleider van het project huiskamer in Talma Hûs. Hierin worden 12 tot 15 bewoners ‘s avonds bezig gehouden met koffie/thee, spelletjes, voorlezen of gewoon een praatje.

Sinds 1998 is mevrouw ook actief voor ‘Stichting Ouderenwerk Veenwouden’.
Stichting Ouderenwerk Veenwouden is een inloopcentrum voor ouderen al vanaf 1985. Mevrouw vervult de functie van gastvrouw. Een keer per maand een middag bij het klaverjassen en een keer per maand een middag bij het schilderen.
Sinds 2002 is mevrouw van der Veen ook actief als vrijwilliger bij Wandelclub Talmahûs.
In 2002 is in samenwerking met de fysiotherapeut wandelclub in Talmahûs opgezet. Decoranda gaat vanaf het allereerste begin mee als vrijwilliger. De vrijwilligers zijn een onmisbare schakel voor de wandelclub.

Sybren Ytsma (60) Feanwâlden

De heer Sybren Ytsma is sinds 1988 actief van CNV Vakmensen en lid van de Ondernemingsraad van zijn werkgever de Ardagh Groep.
Van 1988 tot en met 2013 heeft de heer Ytsma zich ingezet voor het ophalen van het oud papier. Van 2008 tot en met 2013 was decorandus bestuurslid van ‘Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal’. Naast gewone bestuurstaken heeft decorandus zich ingezet voor het openhouden van de wachtkamer op het station van Feanwâlden,
de dorpsstatus en een eigen postcode voor Feanwâldsterwâl.
Decorandus had zitting in de werkgroep Skeg, die het gebied tussen Hurdegaryp, Noardburgum, Feanwâldsterwâl en Feanwâlden heeft bekeken om te komen tot verbeteringen en aanpassingen van wegen en wandelpaden door de komst van de Sintrale As. Daarnaast was de heer Ytsma in 2010 initiator van een waterplan dat uiteindelijk in 2014 is uitgegroeid tot de stichting Wetterwâlden Bûtenfjild met als doel het toerisme te stimuleren in het buitengebied van Feanwâlden en Feanwâldsterwâl. Sinds 2014 is decorandus actief als drager bij Uitvaartvereniging De Laatste Wensen in Feanwâlden.
Vanaf 2016 is de heer Ytsma bestuurslid van de Stichting Ald Skoalle. Stichting Ald Skoalle heeft als ambitie de leefbaarheid binnen de dorpen Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en Noardburgum te vergroten. Dit door middel van de oude Swetteskoalle op te knappen en te verduurzamen. Stichting Ald Skoalle hoopt de school een ontmoetingsplaats wordt voor een brede doelgroep en uitgroeit tot een duurzame en culturele huiskamer van Feanwâlden, Feanwâldsterwâl en Noardburgum.