Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Live-uitzending: de energietransitie in Dantumadiel

De live-uitzending is maandag 31 maart vanaf 19:30 te volgen via RTV NOF

De gemeente Dantumadiel houdt binnenkort opnieuw een online avond voor inwoners over een zeer actueel onderwerp. Na de succesvolle bijeenkomst over de woonvisie in januari staat dit keer de omschakeling naar duurzame energiebronnen op het programma.

De digitale bijeenkomst over de zogeheten energietransitie wordt gehouden op maandagavond 31 mei en is live te volgen via een drietal kanalen (website Dantumadiel, Facebook-pagina Dantumadiel en tv-zender RTV NOF). De gemeente doet tijdens de sessie haar plannen en ambities op het gebied van zonne- en windenergie uit de doeken. Ook komt het energieneutraal en aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen aan de orde.

In de live-uitzending hoort de gemeente graag van de inwoners wat zij van de energietransitie vinden en welke plannen en gedachten zij hierover hebben. ,,Kom mei ideeën en help ús”, zo luidt de oproep van wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel. Allerhande ingevingen om bij te dragen aan de energietransitie zijn van harte welkom, stelt de wethouder. ,,Wy steane iepen foar suggestjes. Lit it ús witte en jou oan wêr’t wy as gemeente bygelyks noch net oan tocht ha.”

Aspecten over energietransitie en duurzaamheid in de eigen woon- en directe leefsfeer kunnen tijdens de uitzending eveneens door de inwoners worden aangekaart. ,,Wy wolle de minsken graach helpe”, stelt Wiersma. ,,Wy binne benijd wat wy foar harren betsjutte kinne en wat se nedich binne.” Met het besparen van energie zijn vaak flinke investeringen gemoeid, weet de wethouder. In Dantumadiel is volgens Wiersma veel winst te behalen met het isoleren van huizen. ,,Op dat mêd is der echt wol in efterstân. Der binne in soad âldere wenten.” 

Inwoners van Dantumadiel kunnen terecht op de site van het Duurzaam Bouwloket voor tips over het verduurzamen van hun woning. Het Duurzaam Bouwloket biedt gratis en onafhankelijk advies over subsidies en regelingen en over welke verduurzamingsmaatregelen een inwoner stap voor stap kan zetten.

Een van de ambities van Dantumadiel op het vlak van de energietransitie is om in 2030 zeventig procent van de benodigde elektriciteit uit duurzame bronnen te halen. Dit betekent concreet dat de gemeente in dat jaar een oppervlak van 24 hectare aan zonneparken / zonneweiden moet hebben, los van de panelen op de daken van huizen en bedrijfsgebouwen. Dat wordt volgens Wiersma nog een behoorlijke uitdaging, temeer omdat een meerderheid van de gemeenteraad begin deze maand stelde geen zonnepanelen op landbouwgrond te willen. Wiersma is erg benieuwd hoe de inwoners van Dantumadiel denken over de mogelijkheden voor zonne-energie. ,,Wy heare it graach.”

De aanvang van de online avond over de energietransitie is 19.30 uur. Inwoners en alle andere betrokkenen kunnen vragen stellen, een mening geven en opmerkingen plaatsen via WhatsApp (nummer 06-12083046). In een later stadium nog reageren kan ook, zegt wethouder Wiersma. Een ieder krijgt antwoord van de gemeente. ,,As wy sizze dat wy de boargers serieus nimme, dan moatte wy dat ek dwaan. Der hâlde wy ús dan ek oan.”

Wiersma hoopt dat weer vele inwoners de uitzending zullen volgen. ,,Wy wolle de ynwenners belûke by it beleid”, stelt de wethouder. ,,As wy it hawwe oer boargerpartisipaasje en dat roppe, moatte wy it ek wiermeitsje.”

De live-uitzending is maandag 31 maart vanaf 19:30 te volgen via RTV NOF