Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Lûk ris myn skuon oan!

De campagne: Trek eens mijn schoenen aan!/Lûk ris myn skuon oan! is van start!

Deze campagne gaat over inclusieve samenleving en eenzaamheid. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, waar iedereen erbij hoort, wat voor achtergrond, beperking, cultuur, of geloof iemand ook heeft. Dit is een campagne van de gemeente Dantumadiel en gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeenten combineren de aanpak van eenzaamheid met het bevorderen van een inclusieve samenleving.

De campagne laat portretten zien van mensen die weten wat het is om niet mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben, of omdat ze uit een ander land komen. Door je te verplaatsen in iemands verhaal kun je je beter inleven in de situatie van een ander en krijg je meer begrip voor elkaar. De verhalen zijn te lezen op de Trek eens mijn schoenen aan | Noordoosthelpt én je kunt ze ook beluisteren door de QR code op de posters te scannen met je mobiele telefoon.

De campagne is onderdeel van de Coalitie Kom Erbij!, een groep van zo’n 70 organisaties en netwerkpartners in onze gemeenten, die gaan samen werken aan de aanpak van eenzaamheid en het bevorderen van een inclusieve samenleving. Naast organisaties op gebied van Zorg en Welzijn, zijn er  ook kunstinstellingen, scholen, kerken, ondernemers en vrijwilligers aangesloten bij de Coalitie