Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Meldactie voor mantelzorgers start weer

De gemeente Dantumadiel waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeenten; zij zijn niet allemaal in beeld. Daarom kunnen mantelzorgers zich ook dit jaar weer aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn het Bolwerk. Mantelzorgers die zich nog niet eerder hebben aangemeld en dit voor 1 februari 2022 doen ontvangen uiterlijk eind februari een cadeaubon van € 40,-

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg kan jong en oud overkomen en gaat over alle belangeloze hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn naaste omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Bij zorgen kan het gaan over fysieke en praktische hulp die u bied, maar ook over de zorgen die u heeft en wat het met u doet. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. (definitie van het SCP)

Al deze mantelzorgers wil de gemeente Dantumadiel graag zo goed mogelijk ondersteunen.

Waarom aanmelden?

Als u bij het Steunpunt Mantelzorg bekend bent, kunnen wij beter met u in contact blijven over wat u in de zorgsituatie nodig heeft. Misschien heeft u structurele hulp nodig, misschien is een steuntje in de rug voldoende. U wordt standaard meegenomen in onze informatieberichten, uitnodigingen, mantelzorgacties en wij kunnen advies geven over hoe de zorgsituatie zo passend mogelijk te organiseren.
 

Wilt u zich aanmelden?

Woont u in de gemeente Dantumadiel en bent u een mantelzorger die langdurig of intensief zorgt voor iemand in uw naaste omgeving? Dan kunt u zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Jonge mantelzorgers (onder de 18 jaar) kunnen zich hier aanmelden.

U kunt dit printen, invullen en opsturen

  • Welzijn het Bolwerk - Fawaka
    Postbus 93
  • 9100 AB Dokkum

U kunt het formulier ook mailen

(onder vermelding van ‘Meldactie mantelzorg’):

Zo nodig kunt u het aanmeldformulier telefonisch aanvragen

  • Welzijn het Bolwerk: (0519) 29 22 23 (op werkdagen).

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld?

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld? Dan ontvangt u automatisch een cadeaubon. Opnieuw aanmelden is niet nodig.