Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

"Mienskip moet aan zet blijven”

Het college van Dantumadiel wil de gemeenteraad voorstellen om de kosten die de DorpsOntwikkelMaatschappijen (DOM’s) maken te financieren vanuit het Dorpeninitiatievenfonds ‘It is oan jo’.

In de begroting 2020 heeft de gemeente Dantumadiel bijna € 16.000 beschikbaar gesteld voor het fonds. Dit bedrag wordt in 2020 aangevuld met ruim € 14.000, het voordeel dat de Arriva Meedoenpas de gemeente oplevert. De DOM’s zullen naar verwachting een beroep doen op ongeveer de helft van het fonds.

“Eén van de uitgangspunten van het bestuursakkoord ‘Us Dantumadiel’ is meer ruimte voor inwoners. De gemeente wil zich opstellen als faciliterende en stimulerende overheid; de mienskip moet aan zet blijven. Binnen de DOM’s zijn inwoners actief die bereid zijn om zich in te zetten voor de verbetering van de leefbaarheid van de dorpen. Als college ondersteunen wij dat van harte,” vertelt burgemeester Klaas Agricola. “De vrijwilligers binnen de DOM’s zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan in de overtuiging dat de gemeente hen zal ondersteunen. Bovendien past dat wat de DOM’s doen heel goed in de uitgangspunten van het bestuursakkoord.”

Zo werkt ‘It is oan jo’

Met het fonds ‘It is oan jo’ ondersteunt de gemeente Dantumadiel ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving – bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten, pleinen - willen verbeteren, beheren en onderhouden.

Ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ideeën welkom. Inwoners weten vaak zelf het beste wat nodig is in hun buurt en wat er anders of beter kan. De dorpencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor wie ideeën heeft of een officiële aanvraag voor een bijdrage in wil dienen.

Besluitvorming in de gemeenteraad

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel van B&W.